Thursday, October 25, 2012

KEPADA BAPAK

Bapak,
kau lihat langit itu?
itu pelindung kepalaku
kau lihat puing itu?
itu tempatku bersandar
kau lihat remah itu?
itu pengganjal perutku
kau lihat pecahan spion itu?
itu tempat mengaduku

Bapak,
kau di mana?
tak kau lihatkah
aku dan ibu di sini?

Yogyakarta, 24 Oktober 2012, 21.12

No comments:

Post a Comment