Thursday, February 21, 2013

Kamu

Dalam pejam mataku
terbias pada retina: bayangmu
hadir dengan raut kuyu
tersirat sebersit senyum pilu
menghantarkan hilang senja sendu

Yogyakarta,  21 Februari 2013

No comments:

Post a Comment