Tuesday, February 5, 2013

Tuntutan Monyet

                                       Ra
                      Ri                              Ri
    Ru                              Ru                              Ru
                      Ra                             Ri
                      Ri                              Ru
                      Ru                             Ra
    Ra                              Ri                                Ru
    Ru                              Ra                               Ri
    Ri                               Ru                               Ra

                     Ba                              Ra
                     Ba                              Ra
                                   dendam
    Mem                          Ba                                Ra
                                     iringi

                     Ta                               Ri
                     Ta                               Ri
                                   monyet
   Me                               Na                               Ri
                                  menuntut

                     Ba                              Ru
                     Ba                              Ru
                                 pemimpin
                                    yang
                     Ba                              Ru


Yogyakarta, 1 Februari 2013

No comments:

Post a Comment